Základní škola T. G. Masaryka v Kutné Hoře


Připojení do internetu pro školu a její webové stránky sponzoruje:
27 Srp

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Budeme měnit dodavatele mléčných výrobků. Nedobíjejte již dětem mléčné kreditky a snažte se co nejdříve dočerpat stávající kredity.

Ve čtvrtek 4.9.2014 se uskuteční první informativní třídní schůzky. Na prvním stupni od 16:30, na druhém od 17 hodin. Účast nutná!

Nabídka kroužků pro tento školní rok zde. Přihlášky obdrží rodiče ve čtvrtek na třídních schůzkách.

09 Čer


Naše škola je zapojena do výzvy EU PENÍZE ŠKOLÁM. ICTšablony

01 Zář

První den v novém školním roce


větší snímky

27 Čer

Slavnostní zakončení školního roku v Tylově divadle


video další snímky

- Mgr. L.Machek, V.Vágner -

27 Čer

DEFINITIVNÍ TEČKA …

Předposlední den školního roku nám doručila pošta balíček, jehož obsahem byl certifikát a pomyslná zlatá medaile, obojí jako poděkování Českého olympijského výboru naší škole za aktivní účast v 1. ročníku projektu Česko sportuje - Olympijský víceboj.
Poděkování patří Vám - dětem - neboť je to především vaše zásluha. Projekt nekončí, druhý ročník odstartuje už na podzim. Přejeme vám všem hezké prázdniny a věříme, že se do Olympijského víceboje opět zapojíte.

- Mgr. R.Jásek -

26 Čer

Příprava k mezinárodním zkouškám z angličtiny

Na naší škole začínáme s přípravou k mezinárodním zkouškám z angličtiny!
Vážení rodiče,
ve školním roce 2014/2015 naše škola začíná spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek, díky které mají Vaše děti možnost získat svůj první mezinárodní certifikát
z angličtiny, a to rovnou z univerzity v Cambridge. V souvislosti s tím bude zároveň umožněno navštěvovat speciální přípravné kurzy.

O Evropském centru jazykových zkoušek
Evropské centrum jazykových zkoušek je akreditovaným partnerem Cambridge English Language Assessment (dříve University of Cambridge ESOL Examinations) s oprávněním pořádat zkoušky Cambridge English pro děti i dospělé z obecné i odborné angličtiny. Evropské centrum jazykových zkoušek je dále partnerem rakouské zkouškové instituce ÖSD pro zkoušky z němčiny. Centrum v listopadu 2012 získalo prestižní ocenění od univerzity v Cambridge za přínos
k popularizaci a osvětě v oblasti jazykové kvalifikace. Více viz www.elec.eu

O prvním certifikátu z University of Cambridge pro děti
Univerzita v Cambridge vytvořila sadu zkoušek z anglického jazyka pro žáky základních škol ve věku od 7 do 15 let – Cambridge Engish YLE. Talentovaní žáci z 8. a 9. tříd mohou dokonce absolvovat i první zkoušku pro dospělé „Cambridge English: Key“. Absolventi zkoušek Cambridge English dostávají na slavnostním ceremoniálu pořádaném školou svůj první certifikát ze slavné
a prestižní univerzity v Cambridge a jsou silně motivováni k dalšímu studiu jazyka.

O přípravných kurzech ke zkouškám Cambridge English
Kurzy budou probíhat od konce září (případně začátku října) 2014 do června 2015. Celková počet lekcí je 30, o délce 60 minut. Cena přípravného kurzu pro studenta je 1650 Kč (+ cena učebnice cca 300-350Kč). Cena zkoušky pro děti (YLE) je dle úrovně cca 1000 Kč, cena zkoušky pro dospělé Key je cca 2200 Kč. Absolvování kurzu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce
a naopak.

Bližší informace obdržíte na zářijových rodičovských schůzkách, popř. od Vladimíry Skopcové na tel. 602 727 989 či e-mailu benesov@elec.eu.

26 Čer

Družinové rozloučení v Lorci

Rozloučení se školním rokem v disco stylu pro žáky 1. stupně se uskutečnilo ve středu 25.6. v kulturním domě Lorec. DJ Martin hrál přímo od podlahy, zacvičila nám děvčata z Fit studia JB a my jsme si užívali soutěží, tance a bohaté tomboly na závěr diskotéky. Kdo přišel, určitě se dobře bavil. Tak zase za rok ……


další fotky

- Bc. L.Pěgřímková -

25 Čer

Dobrovolní hasiči odměňovali nejlepší práce

25 Čer

Branný den

Jako každý rok, i letos jsme absolvovali branný den. S denním předstihem jsem si vyzkoušeli nácvik požárního poplachu. Při rychlé evakuaci byl úspěšnější první stupeň, který zvládl nastoupit na shromaždiště za dvě a půl minuty. V úterý již následoval branný den bez poplachu, který žáci 1. - 3. ročníků absolvovali po třídách. Žáci 4. - 9. tříd byli rozděleni do desetičlenných skupin. Všechna družstva musela zdolat trasu, na které si prověřili znalosti z topografie, zdravovědy a ochrany obyvatelstva před nebezpečnými látkami.
V průběhu dne žáci také navštívili HZS, kde pro ně byla připravena přednáška o požární ochraně s ukázkou hasičské techniky.


další snímky

- Mgr. M.Knížková, P.Kudrnová -

25 Čer

Města plná života – česká inspirace

Pod tímto názvem navštívili žáci školní družiny výstavu, která nás inspiruje k prázdninovým toulkám po městech naší republiky.

- vychovatelka Marcela Havlíčková -

© 2014 Základní škola T. G. Masaryka v Kutné Hoře | RSS

Jakub Bílý & Kamil Brabec. Pohání Wordpress