Základní škola T. G. Masaryka v Kutné Hoře


Připojení do internetu pro školu a její webové stránky sponzoruje:
27 Čer

Organizační zajištění prázdninového provozu

Úřední dny a hodiny – pondělí a středa 9:00 – 11:00 hodin

09 Čer


Naše škola je zapojena do výzvy EU PENÍZE ŠKOLÁM. ICTšablony

27 Čer

Slavnostní zakončení školního roku v Tylově divadle


video další snímky

- Mgr. L.Machek, V.Vágner -

27 Čer

DEFINITIVNÍ TEČKA …

Předposlední den školního roku nám doručila pošta balíček, jehož obsahem byl certifikát a pomyslná zlatá medaile, obojí jako poděkování Českého olympijského výboru naší škole za aktivní účast v 1. ročníku projektu Česko sportuje - Olympijský víceboj.
Poděkování patří Vám - dětem - neboť je to především vaše zásluha. Projekt nekončí, druhý ročník odstartuje už na podzim. Přejeme vám všem hezké prázdniny a věříme, že se do Olympijského víceboje opět zapojíte.

- Mgr. R.Jásek -

26 Čer

Příprava k mezinárodním zkouškám z angličtiny

Na naší škole začínáme s přípravou k mezinárodním zkouškám z angličtiny!
Vážení rodiče,
ve školním roce 2014/2015 naše škola začíná spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek, díky které mají Vaše děti možnost získat svůj první mezinárodní certifikát
z angličtiny, a to rovnou z univerzity v Cambridge. V souvislosti s tím bude zároveň umožněno navštěvovat speciální přípravné kurzy.

O Evropském centru jazykových zkoušek
Evropské centrum jazykových zkoušek je akreditovaným partnerem Cambridge English Language Assessment (dříve University of Cambridge ESOL Examinations) s oprávněním pořádat zkoušky Cambridge English pro děti i dospělé z obecné i odborné angličtiny. Evropské centrum jazykových zkoušek je dále partnerem rakouské zkouškové instituce ÖSD pro zkoušky z němčiny. Centrum v listopadu 2012 získalo prestižní ocenění od univerzity v Cambridge za přínos
k popularizaci a osvětě v oblasti jazykové kvalifikace. Více viz www.elec.eu

O prvním certifikátu z University of Cambridge pro děti
Univerzita v Cambridge vytvořila sadu zkoušek z anglického jazyka pro žáky základních škol ve věku od 7 do 15 let – Cambridge Engish YLE. Talentovaní žáci z 8. a 9. tříd mohou dokonce absolvovat i první zkoušku pro dospělé „Cambridge English: Key“. Absolventi zkoušek Cambridge English dostávají na slavnostním ceremoniálu pořádaném školou svůj první certifikát ze slavné
a prestižní univerzity v Cambridge a jsou silně motivováni k dalšímu studiu jazyka.

O přípravných kurzech ke zkouškám Cambridge English
Kurzy budou probíhat od konce září (případně začátku října) 2014 do června 2015. Celková počet lekcí je 30, o délce 60 minut. Cena přípravného kurzu pro studenta je 1650 Kč (+ cena učebnice cca 300-350Kč). Cena zkoušky pro děti (YLE) je dle úrovně cca 1000 Kč, cena zkoušky pro dospělé Key je cca 2200 Kč. Absolvování kurzu není podmínkou pro přihlášení se ke zkoušce
a naopak.

Bližší informace obdržíte na zářijových rodičovských schůzkách, popř. od Vladimíry Skopcové na tel. 602 727 989 či e-mailu benesov@elec.eu.

26 Čer

Družinové rozloučení v Lorci

Rozloučení se školním rokem v disco stylu pro žáky 1. stupně se uskutečnilo ve středu 25.6. v kulturním domě Lorec. DJ Martin hrál přímo od podlahy, zacvičila nám děvčata z Fit studia JB a my jsme si užívali soutěží, tance a bohaté tomboly na závěr diskotéky. Kdo přišel, určitě se dobře bavil. Tak zase za rok ……


další fotky

- Bc. L.Pěgřímková -

25 Čer

Dobrovolní hasiči odměňovali nejlepší práce

25 Čer

Branný den

Jako každý rok, i letos jsme absolvovali branný den. S denním předstihem jsem si vyzkoušeli nácvik požárního poplachu. Při rychlé evakuaci byl úspěšnější první stupeň, který zvládl nastoupit na shromaždiště za dvě a půl minuty. V úterý již následoval branný den bez poplachu, který žáci 1. - 3. ročníků absolvovali po třídách. Žáci 4. - 9. tříd byli rozděleni do desetičlenných skupin. Všechna družstva musela zdolat trasu, na které si prověřili znalosti z topografie, zdravovědy a ochrany obyvatelstva před nebezpečnými látkami.
V průběhu dne žáci také navštívili HZS, kde pro ně byla připravena přednáška o požární ochraně s ukázkou hasičské techniky.


další snímky

- Mgr. M.Knížková, P.Kudrnová -

25 Čer

Města plná života – česká inspirace

Pod tímto názvem navštívili žáci školní družiny výstavu, která nás inspiruje k prázdninovým toulkám po městech naší republiky.

- vychovatelka Marcela Havlíčková -

25 Čer

Prvňáci na branném dnu

I naši nejmenší žáčci 1. tříd se 23.6. zúčastnili celoškolního branného dne. Nejprve si na interaktivní tabuli zopakovali základní pravidla silničního provozu - jak z pohledu chodce, tak i cyklisty. Samozřejmě k tomu patřilo opakování, jak má vypadat správně vybavené kolo a cyklista. Také jsme neopomněli na důležitá telefonní čísla - 150, 155, 158 a 112. Již si pamatujeme, které číslo máme kdy použít. Pak jsme vyrazili na Kaňk, kde proběhlo ošetřování různých druhů poranění, přeprava zraněného a chůze přes zamořené území. Dopoledne plné činností tak rychle uteklo a moc se nám líbilo.


VĚTŠÍ SNÍMKY

- Mgr. L.Hanzlíková -

© 2014 Základní škola T. G. Masaryka v Kutné Hoře | RSS

Jakub Bílý & Kamil Brabec. Pohání Wordpress